2007年9月15日

今晚8點

愚樂 I Love U‧Summer

24 則留言:

Elvis 說...

今晚果集有你???

匿名 說...

你好靚女呀! 做得都好好! 加油! support you~

匿名 說...

你好靚女呀! 做得都好好! 加油! support you~

nothing 說...

對不起, 但個 programme 真係好低俗, 好無聊, 又搞到人地. 一d 都唔好笑。為左睇你先開電視,不過你就靚靚, 所以算啦

Erica 說...

拍的時候是停好笑的。

客觀來說﹐我覺得澳門那兩集比較好笑。

匿名 說...

你個新髮型好襯你同好靚!!

阿品 說...

咦,琴晚去左食飯, bt睇番先..

i dont know 說...

袁小姐,我並不是想教你中文,我的中文也是極之不濟,但剛好這個"挺"字我記得點寫

昨晚我也錯過了,奧賣桔。

阿品 說...

剛睇完美麗大學4,見到下集講化妝有你呢, 你笑得好好,唔翁起個鼻,露全隻門牙.

阿品 說...

我認為藝人最笨的決定:

1.紋身 (大S都勁後悔,因為影響工作)

2.成名後改名 (要觀眾,記者從頭再認識你.結果通常不好.唯一成功人仕只有王菲)

3.轉電視台,轉唱片公司 (人工越黎越高, 高到不能回頭或再進一步,例如:楊千嬅)

4.同有婦之夫一齊,或有女友的男性 (例:王祖賢,朱慧敏,未經證實的郭羡妮)

5.話俾大家知去整容,隆胸. (梗係蛇咬都唔好認啦,一世都俾人指點)

6.話俾大家知我收山,但後來又復出. 通常都冇可能比以前成功. (唯一番生例子:薛家燕)

andyw 說...

Watched the show. I might be wrong but you didn't look too happy or enjoy during filming. Were you "pushed" to do the Guangzhou program?

Erica 說...

品﹕
藝人作出最笨的決定﹐有時是因為身不由己。沒有人想作蠢事。

andyw:
haha you're not the only one saying so. i think i need to smile more in general.

i dont know 說...

作為一名普通觀眾的我,我的觀感和 andyw 也是一樣,袁在鏡頭中的表現,好像不大開心。

娛樂事業往往是把歡樂帶給觀眾,相信觀眾比較喜歡看見開心的樣子。

可能袁天生 release mode 的樣子是給人不開心的感覺,但作為藝人就敬業樂敬吧,訓練到當任何面對鏡頭就反射式動作自動微笑,露齒式的笑容等等。就算妳心情不好,你當是演戲吧,觀眾無理由替你分擔你的不好心情的。

記憶中,薛家燕、譚永倫、梁思浩無是這樣,梁思浩曾說過在街上面任何市民都是以笑迎人的。

i dont know 說...

relax mode
又打錯英文字 >.<

DC 說...

未有機會睇。。。

搵下睇睇係咪好似其他人講到0甘靚先~

阿品 說...

Dear Erica,

明白你的意見,有些人運氣差想轉運,有些人經濟問題要復出.其實我不應說他們那些決定是笨...應說是某些決定有反效果較差和尊重別人.

近期我覺得吳文忻說以前拍古裝時,監製李添勝建議她去整個鼻. 雖然她已轉去有線, 其實講名都唔太好. 我記得好久之前蔡瀾說都會叫d演員去整好個樣. 即是未出道前.出道後才執比較容易給別人察覺.

最近看雜誌見到美容廣告有劉雅麗,把她的火山凹凸不平的臉醫治,崔建邦亦把他的暗瘡面治好. 記得以前張學友都有把他的面治好.
我覺得他們是值得去整整塊面,令到個樣上鏡好看一點.

其實我覺得erica你的樣子五官十分完美,身材都好好了, 所以你好好彩唔需要去執一執.
以前劉德華都會笑到好似你咁翁起個鼻,跟住佢公司d助手會即場提佢收歛一下笑容..哈哈.

看雜誌知道有個西醫..好似叫何國禧,佢個樣好勁呀, 似四,五十歲, 原來佢七十多了! 他好努力做防曬的功夫呀,教塗有retinol A成份的東西,見到他打GOLF時戴住大黑超,其餘外露的面部就塗滿白色的膏,好像個怪人..他說食飯時都選燈光較暗的位置.

有個中醫告訴我,他有個舊病人年紀很大,但會一星期燉高麗蔘,下星期燉鹿茸飲,所以樣貌看來很年輕. 嘩, 這個保青春的秘訣都要花不少錢.

阿品 說...

re: i dont know君的話,

有個駕駛九巴的司機,佢駕車時很穩定,每次埋站時都是穩定的,乘客不會受苦.

他說,他的太太跟他說雖然駕車的工作是沉悶的,天天重覆又重覆的駕駛同一路線, 何不享受這份工作呢?

p.s 我也是不享受現在的工作,這個是十分難做到的事情, 嘿嘿.

阿品 說...

當發現狗仔隊的蹤影時會點做呢?
1.很憤怒 - 爆粗,打人,反偷拍
結果俾人寫得更差,往後的日子都沒有寫好過..(例子:太多了,哈哈)

2.笑笑口打招呼,有問必答
結果通常都不差, 但要keep住次次都係咁喎.. 記者通常都冠以有求必應,和記者關係好, 好好先生,讚被拍人的反應良好.

3.曾經鬧過狗仔隊, 但間唔中又對狗仔隊好
通常都會被記者暗串居多,因為衰左個頭...哈哈..

your ex-colleague 說...

好笑呀,你又靚靚.

i dont know 說...

品姐,

我記得有段外國的花邊新聞說有個人外國人因覺得自己笑得唔好睇,走鬼去整容。

以前細個聽我家姐的八掛雜誌講譚永倫排牙唔係好齊,並且成日食煙,佢為左笑得好睇,次次出鏡前都帶雪白的牙套套住上面果棚牙。

相信笑對藝人係好重要掛。

匿名 說...

XD 扮公仔個度好好笑
好中意呢集`支持支持

阿品 說...

RE: I DONT KNOW哥,

我都想整牙套,不過聽過要十皮以上,唔知erica係咪戴牙套呢, d牙咁長和白既, 蘇民峰話朱玲玲d牙長代表貴氣.erica都有貴氣呀.

以前雜誌有講梅豔芳,姚盈盈, 仲有鄭秀文都係戴牙套.戴牙套係要磨(車)細d牙,再套一個瓷造的牙套上去黏實.

我唔知譚校長都係戴牙套..佢d牙好長好大隻.但唔覺佢白..睇黎佢煙癮都幾大喎, 哈哈.

我都覺得牙齒外觀好重要,d牙肉酸,除非你做硬照model永世合埋個口啦.

阿品 說...

re:"袁彌明又自爆希望整容,笑言想整高額頭,用激光拉高髮線及將細嘴變大,她說:「我個嘴太細,所以睇起塊面好似好肥,想整大個嘴,令塊面睇細。(口大食窮郎喎!)又係,咁就唔好啦!」 "

你千奇唔好拉高髮線呀!至少有大部份中年男仕會勸止你..其實到你年紀大一點時就會後移一點.額過闊都不好呀,剋夫呀,哈哈.因為你心型面心型咀,個頭已夠大, 再加大個額就似mars attack裡面d火星人咁了.

外國人都鍾意整到個咀似孖潤腸咁脹卜卜,你唔駛架啦,你兩邊面珠和下巴已脹卜卜了,再加大個咀就...弄巧反拙.

其實你只需要做多d修腰運動,如呼拉圈.見到你有學acting 同singing,但冇學dancing喎,有時間學下啦,可以幫助你姿勢優美一點.

仲有d頭髮要留番長dd...好似你同葉翠翠咁剪到唔長唔短..唉,都唔知邊個整蠱你地.

p.s.死啦, 我又多野講得滯唔記得要去訓添,早抖!

阿品 說...

今朝睇左那集愚樂艾粒u,真係超搞笑,我最鍾意你地呃那個電車男拎水泡, 然後條友好似大爺咁坐在水泡上等你地上黎...跟住又話唔係同佢玩..佢個樣..好驚訝和失望..

其他部份都好好笑, 大陸人都幾有趣, 換著香港人已又罵又打了.