2007年12月29日


很久沒放自己的相。

看完電影《蝴蝶飛》特別場,遲些跟大家分享看后感。1月10號上映。

2007年12月28日

今年圣誕

  • pre x'mas腸胃炎。我認為是恩賜,替我清清腸胃,防止overeat。朋友叫我看醫生,我死也不看,止瀉藥都沒吃,果然很快瘦了些。犧牲還是有的,黃子華看到一半頂不順離場,胃太疼。
  • x'mas eve,多謝silly thing的邀請讓我看到艾粒的show,因此過了一個不平安也不平凡的圣誕前夕。大家看看以下幾張相:

  • 可能有D無聊,但是真系好笑。亞JIM扮女人點解可以樣衰到這個程度?百思不解。
  • 當晚銅鑼灣過紅隧暢通無阻,奇跡!
  • 由理工回銅鑼灣同樣暢通無阻,又一個奇跡!
  • 唱K。因為腸胃炎,不好喝酒,所以不想猜妹,于是玩Wii的Boxing game,亂打一通,next day 雙臂無比酸痛。
  • 收了一份我非常非常非常喜歡的圣誕禮物,實屬奇跡,因為挑一份實用且fit my taste的禮物并不容易。多謝曬。

明 Blog 你 : 2007 得 失 盤 點

明 Blog 你 : 2007 得 失 盤 點


最 後 一 篇 2007 年 專 欄 文 章 , 是 時 候 總 結 過 去 一 年 所 見 所 聞 。
應 蘇 師 傅 所 說 , 今 年 是 我 是 非 和 大 混 亂 之 年 , 果 然 準 。 六 月 份 一 篇 無 心 之 blog 被 《 蘋 果 》 轉 載 後 , blog 文 自 此 成 為 愛 斷 章 取 義 的 雜 誌 報 道 來 源 , 後 來 演 化 成 逢 星 期 五 的 《 明 blog 你 》 專 欄 。


有 危 自 然 有 機


zoom

過 去 一 年 是 非 多 多 的 袁 彌 明 , 知 名 度 大 大 提 升 , 沒 有 無 安 排 工 作 , 她 也 不 愁 沒 有 出 路 。

九 月 份 因 專 欄 的 文 章 激 怒 了 有 勢 力 人 士 , 主 持 工 作 說 停 就 停 。 聽 起 來 情 況 危 殆 , 但 我 相 信 有 危 才 有 機 , 柳 暗 花 明 又 一 村 。 混 亂 總 比 安 定 地 耗 在 廠 十 年 八 載 , 所 謂 「 聽 聽 話 話 」 任 人 擺 佈 好 。 而 且 這 麼 一 來 我 才 發 現 從 寫 作 所 獲 得 的 滿 足 感 , 比 當 讀 稿 員 大 太 多 。
以 前 當 街 坊 朋 友 說 有 看 我 節 目 , 我 第 一 反 應 就 是 老 實 不 客 氣 地 訓 示 對 方 : 「 睇 乜 鬼 呀 , 早 啦 ! 夜 傷 肝 呀 。 」 但 是 現 在 , 無 論 甚 麼 時 候 , 對 象 是 何 人 , 當 他 們 說 有 看 我 的 專 欄 , 我 還 是 笑 得 見 牙 不 見 眼 , 衷 心 說 : 「 多 謝 ! 我 深 愛 我 所 有 讀 者 。 」


從 留 言 看 人 心

對 我 來 說 , 寫 作 的 目 的 抒 發 和 分 享 。 抒 發 是 一 種 個 人 滿 足 , 分 享 則 是 與 讀 者 的 交 流 , 透 過 blog 上 的 留 言 功 能 , 更 可 即 時 了 解 讀 者 所 想 , 何 處 有 共 鳴 , 何 處 有 異 議 , 彼 此 勉 勵 和 切 磋 , 相 得 益 彰 。
不 過 , 我 的 留 言 版 中 , 不 時 出 現 一 些 讓 我 「 勞 氣 」 的 留 言 , 勞 氣 不 在 於 他 們 對 我 的 人 身 攻 擊 ( 已 經 習 慣 了 ) , 而 是 這 個 社 會 是 怎 樣 培 養 了 這 些 人 , 憎 人 富 貴 厭 人 窮 , 嬉 笑 傲 慢 地 踐 踏 別 人 而 獲 得 快 感 。
匿 名 留 言 的 人 , 像 一 個 住 在 你 對 面 樓 的 偷 窺 漢 , 留 意 你 一 舉 一 動 , 稍 不 留 神 被 他 偷 看 到 你 換 衣 服 的 一 刻 , 他 興 奮 不 止 , 還 要 用 133 打 個 電 話 跟 你 留 個 言 , 說 聲 : 「 我 看 到 了 ! 嘿 嘿 嘿 … … 。 」
變 態 ! 以 下 節 錄 了 幾 個 讓 我 勞 氣 的 留 言 , 我 想 知 道 到 底 是 我 有 問 題 所 以 覺 得 這 些 人 有 問 題 , 還 是 正 常 的 普 羅 大 眾 都 覺 得 他 們 有 問 題 , 還 是 他 們 根 本 就 沒 問 題 。
Blog 文 內 容 : 述 我 倒 楣 的 一 天 。 去 ATM 拿 7,000 元 , 拿 了 卡 , 沒 拿 錢 。 後 來 電 話 屏 幕 無 故 失 靈 。
留 言 1 ) "Erica must be taking cash to pay for sexual service. What kind of company doesn't take credit card or check? Cash only? Duck ah? Must be ( an*) expen(s*)ive duck."
我 的 反 應 : 我 得 罪 你 嗎 ? 何 以 咒 我 叫 鴨 ?
留 言 2 ) 「 抵 死 啦 咁 多 現 錢 都 唔 記 得 拿 , 自 己 蠢 唔 好 怨 人 啦 , 又 話 壞 電 話 想 博 同 情 之 嘛 , 話 自 己 提 七 千 蚊 show quali 。 」
我 的 反 應 : 壞 電 話 都 可 以 博 同 情 ? 有 甚 麼 好 同 情 。 提 7,000 蚊 叫 show quali ? 戶 口 有 7,000 蚊 就 有 quali?
留 言 3 ) 「 erica 你 好 蠢 又 跌 錢 又 壞 電 話 , 提 咁 多 錢 做 咩 呀 , 我 都 係 我 boyfriend 畀 , 佢 有 card 畀 我 。 」
我 的 反 應 : 請 問 壞 電 話 和 我 蠢 有 甚 麼 關 係 ? 在 我 的 blog 留 言 版 晒 命 有 甚 麼 好 處 ?
Blog 文 內 容 : 推 薦 一 本 書 給 讀 者 , 書 名 《 思 維 鍛 煉 法 》
留 言 : 「 只 是 看 工 具 書 , 袁 小 姐 你 文 化 真 有 限 ! most girls ( are*) better than you. 」
我 的 反 應 : 推 薦 好 書 都 被 人 寸 , 天 理 何 在 !
還 有 一 位 人 士 , 在 facebook 發 訊 息 給 我 , 他 / 她 叫 cheung wing wing 。
「 好 心 你 唔 好 成 日 講 人 , 你 又 唔 係 有 錢 , 你 講 都 冇 人 信 。 但 係 如 果 你 好 似 李 ka 欣 咁 有 錢 , 你 講 就 有 人 聽 。 我 同 你 講 , 我 age 30 身 家 都 有 300 萬 呀 。 」
我 的 反 應 : 有 錢 人 講 就 有 人 信 ? 聖 誕 33,000 點 你 一 定 信 到 十 足 啦 。 身 家 300 萬 關 我 鬼 事 呀 ?


zoom

推 薦 《 思 維 鍛 煉 法 》 給 網 友 的 袁 彌 明 , 被 批 評 只 看 工 具 書 冇 文 化 , 這 樣 的 評 語 似 不 合 理 。


zoom

袁 彌 明 失 了 7,000 元 事 小 , 惹 來 了 網 民 嘲 諷 才 值 得 我 們 深 思 。


洞 察 犯 罪 思 想

有 人 說 是 民 智 大 倒 退 , 我 覺 得 這 跟 智 慧 無 關 。 是 匿 名 留 言 成 為 了 一 些 人 顯 示 其 陰 暗 面 的 渠 道 , 要 多 陰 暗 , 有 多 陰 暗 。 盡 情 過 後 竟 無 人 知 曉 自 己 的 所 作 所 為 , 是 犯 罪 者 的 心 理 。
當 然 , 以 上 只 是 少 數 留 言 者 的 範 本 。 有 很 多 有 識 之 士 無 條 件 地 花 很 多 時 間 和 心 思 留 言 給 我 , 我 是 由 衷 的 感 謝 他 們 。
今 年 的 最 大 收 穫 之 一 , 是 從 留 言 版 以 第 一 身 份 , 接 觸 到 世 界 各 地 不 同 階 層 的 人 的 意 見 和 想 法 , 擴 闊 了 眼 界 , 加 深 了 對 社 會 和 人 性 的 理 解 。
預 祝 大 家 有 一 個 愉 快 的 新 年 , Happy 2008 !

* 經 作 者 修 改

攝 影 : 陳 慧 安
化 妝 : Kathy Lam ( Ciao Bella )
髮 型 : Nelson ( Hair )
服 裝 : BELLA
場 地 : Backstage

2007年12月25日

[ 聖誕交叉 Blog 之 :許願 ]

This piece is written by

陳大文

. It's part of the "聖誕交叉 Blog" program. I treated it as a x'mas present from him.
Thank you so much~

My piece, in return, was posted at his blog:http://hkgal-today.blogspot.com/2007/12/blog_23.html老土點說句,又到聖誕節。


聖誕節每年都有,正如媽媽是女人一樣,好像年年過了又待明年。在香港動感 Shopping Mall 之都裡,聖誕節為人們帶來的新意,恐怕是街上廚窗各種各樣例牌新到的聖誕促銷貨品; 飲食業也不甘示弱,忙於推出金壁輝煌的應節聖誕大餐,酒店每年重頭戲,少不了聖誕超級自助餐等等。


在香港土生土長的我們,每年的聖誕大消費,便是節日前後的大會指定項目 。聖誕節,本來應該是想想許下什麼聖誕願望,或盤算來年的生活計劃,因為聖誕過後緊接便是新年,新年也是新的開始。 雖然,在目前香港,曾特首時常強調二十年來最好的金色時代裡,縱使股市近日有點呆滯,百物也貴得令人透不過氣來,好像很多人難以應付生活開支,但都被市面營造的一片繁華燦爛的景象掩過了;是否真正好景,肥到穿不上襪子,還是望著飛脹的物價,如啞子吃黃蓮有苦自己知,不同階層的人自有不同感受。


二零零七年,說是平淡,但也有不少令人難以想象的事。昴平三六零夢幻吊車,之前神化地墮毀了,現在正趕緊年尾再度啟用,大家還有否膽色一試,好像是問大家會否喜歡玩空中飛人,祝君好運。上星期在聖誕前夕,又接二連三發生嚴重大型交通意外,死傷者眾,除了讓大家知道原來巨無霸巴士是用纖維作外殼,一撞便會自動分體,有如看卡通片般戲劇性;房車也有東砌西貼的 ( 積木車 ) ,又是一撞便保證魂歸天國。我們的社會,看似沒多大問題,其實,身邊有許多大小事,都是如經典巴士亞叔說的:未解決!

由二零一二年落實全民普選,到現在我們人民領導曾特首說,不如二零一七才進行吧,大家不要氣餒,市民應該在有生之年,總會有機會看到普選的。 秋季香港最不平凡的節目,相信是陳方安生,與完美修身後的葉劉淑儀的港島區立法局補選了。陳太在港人心中,是寄存許多願望的人民象徵;而葉太,在當年推銷廿三條兵行險峻,但時光一過,修過身,美過髮,笑一笑,世界更美妙,便與陳太來一個 [ 超級太太競爭輝 ] ,收視尤勝免費電視台的 [ 顛顛得得賀乜乜 ]


今年還有我們由特區政府引發人民情懷的忽然集體回憶。 舊的、不中用的、眼中釘的,是前港英的、一於拆個落花流水,彷佛在美容院清黑頭一樣,要不留痕跡,拆了多舒服。我很懷疑,現代的新生代小孩子,看的都是新建的大型購物商場,接觸的都是消費文化,加上每天上學都例牌作狀升國旗,歷史課本都省略了很多歷史事件了 我們成年人期望的所謂未來社會棟樑,看小孩子求學真是求分數 、腦子對社會歷史一片空白;究竟長大後,是否真的如此棟樑? 不要緊,當我們看到前教育局局長,在開會時可以邊把玩口袋電子小手帳,大家可能擔心得太多了,不防和局長一起超低能勁攪笑吧。


香港二零零七,股市衝破二萬七。恆基主席說明年可上三萬三,那邊廂,著名亞一鮑魚一隻賣萬三,剛巧,多謝祖國奇異恩典,抽中亞里爸爸,一手即賺萬三,真的可以和爸爸去吃一口了,真是一口,萬三元鮑魚不是很大隻的。當學者說,計算貧富懸殊的堅尼系數反映香港貧窮困境之際,不要緊,不如看看 Freeze 的超級比堅尼吧,某程度上她們應可以作為動感之都的環保大使,因為觀眾可以當是夏日冰淇淋,省回不少電費。


如果你問闊太聖誕有何願望,可能她們很難答你,皆因大部份願望可能早已實現。 看看名店排長龍買幾乎一式一樣名牌袋的人們,他們擔心的是否會無貨,付錢不要緊,無貨才要命。 望向另一邊,密密麻麻的公屋,萬家燈火,正好照耀著香港夜空,形容華燈初上再貼切不過了。 原來看清楚,是天水圍,那裡的問題仍是未解決。


政府說,天水圍是香港的悲情城市,這個形容真的一點到題,也是當局努力創造的香港另類地標。當閣下沒能力應付超凡的私人樓價,並且家人有新移民,並且要夠窮,天水圍正熱烈歡迎你。進了天水圍,當真令人感到何為 [ 我真的很窮 ] ,因為那裡的物價,可以比中產地區還要高,住在那裡的人又大部份失業,也許當局喜歡演譯這種天國與地獄的情景,好讓別區的港人明白,你們其實是很幸福的,不要再多聲氣了。


我們不要說不悅耳的事吧,就讓我們來個聖誕許願。快樂有時很難作出具體解說,但幾乎肯定的是,快樂對每人的標準是不同的。吃不起一千元基本消費的酒店聖誕大餐,口袋缺乏銀紙的,不如就將就一點,在家裡作個純個人風格的臨時私房菜吧,反正聖誕節在酒店也人頭湧湧,看看天台的月光,也看看遠遠的燈火,可能會發覺,其實自己也是幸運的,起碼都有應節大餐,只是風格不同罷了。


二零零八年會否是精彩的一年,誰知道。 不論願望是買多少個名牌袋,還是期望新年轉新工,或是跳離失業大軍,都不妨許個願,許了願, 願望雖則未必達到,但若果連願望都沒有,那麼便變成無望了。


祝各位聖誕快樂 ,說不定來年真的是二十年來最好。 不在乎聖誕大餐,只在乎生活璀璨。2007年12月23日

尋人啟示

christina:
pls email me your full name in chinese; cuz i just read thru some old comments again and found that you're also from sscps boarding.

明 刀 明 槍: 4 種 「 前 男 友 」

娛 樂 圈 一 有 喜 事 , 記 者 都 急 於 追 問 當 事 人 前 男 友 、 前 女 友 的 回 應 , 比 追 訪 事 件 本 身 更 賣 力 , 因 為 前 度 戀 人 表 態 時 候 的 即 時 反 應 往 往 更 耐 人 尋 味 , 而 且 現 實 生 活 中 很 少 能 親 睹 這 戲 劇 性 的 一 刻 。 前 戀 人 將 永 遠 屬 於 別 人 , 是 震 驚 、 黑 面 、 呆 滯 、 語 無 倫 次 、 以 笑 掩 飾 心 里 的 不 安 , 還 是 從 容 面 對 。


前 男 友 有 很 多 種 。 一 種 是 已 經 完 全 遠 離 你 生 活 和 思 緒 的 。 即 使 有 一 天 在 街 上 碰 見 , 寒 暄 幾 句 期 間 , 你 可 能 想 得 起 與 他 發 生 過 的 事 、 去 過 的 地 方 , 卻 已 完 全 想 不 起 對 他 有 過 的 愛 慕 之 情 。 你 為 他 的 婚 事 高 興 , 不 會 覺 有 半 點 妒 忌 和 可 惜 。

一 種 是 你 與 他 拍 拖 時 受 盡 他 幼 稚 行 為 折 磨 到 死 , 一 天 到 晚 就 在 吵 架 吵 架 吵 架 。 你 愛 過 這 淘 氣 的 壞 男 孩 , 所 以 曾 經 能 忍 受 他 的 惡 行 。 如 今 他 要 結 婚 , 你 暗 地 佩 服 他 的 未 婚 妻 , 她 的 策 略 到 底 是 接 受 還 是 調 校 , 你 沒 有 興 趣 知 道 。

一 種 是 讓 你 心 痛 過 的 。 你 與 他 相 處 本 已 像 老 夫 老 妻 , 但 你 犯 下 了 一 個 不 該 犯 的 愚 笨 錯 誤 , 傷 害 了 彼 此 感 情 而 分 手 。 但 心 卻 暗 暗 留 了 一 塊 有 利 位 置 給 他 , 希 望 有 一 天 他 會 履 行 說 過 不 止 一 次 的 承 諾 : 娶 你 為 妻 。 此 刻 他 要 結 婚 , 你 心 戚 戚 的 痛 。 消 除 這 種 慢 性 疼 痛 的 唯 一 方 法 是 把 你 心 中 的 那 塊 肉 扯 下 , 待 傷 口 止 血 。 那 個 缺 口 是 對 他 默 默 的 愛 的 證 明 。 缺 口 本 來 就 是 空 物 , 時 刻 提 醒 你 , 這 份 愛 已 不 存 在 。

一 種 是 自 視 甚 高 的 。 他 認 為 跟 你 拍 拖 已 甚 為 屈 就 , 認 定 兒 子 是 掌 上 「 明 珠 」 的 父 母 更 極 力 勸 喻 安 全 婚 前 性 行 為 , 深 怕 兒 子 「 被 騙 」 , 奉 子 成 婚 。 他 要 結 婚 了 , 你 在 facebook 看 他 與 未 婚 妻 的 合 照 , 哈 , 還 不 是 一 般 貨 色 , 說 不 上 大 方 得 體 , 賢 良 淑 德 。 哈 , 活 該 !

電子呼吸收費計劃

來自: 每日一膠 - 荒謬的香港, 一個紀錄香港荒謬事情的 blog

2007年12月21日

明 Blog 你 : 送 禮 "tum"人 難

袁 彌 明 認 為 送 禮 物 應 連 誠 意 一 併 送 出 , 若 敷 衍 買 個 水 杯 、 相 架 、 鑰 匙 扣 , 就 不 如 不 送 了 。


收 到 不 喜 歡 或 者 可 有 可 無 的 禮 物 是 一 件 憾 事 。
和 你 熱 戀 中 的 男 人 , 要 到 上 海 公 幹 幾 天 , 為 表 對 你 的 思 念 , 他 特 意 到 新 天 地 的 攤 檔 , 買 了 一 個 「 明 呃 鬼 佬 」 的 「 中 國 傳 統 特 色 手 工 藝 品 」 。 為 了 及 早 解 決 相 思 之 苦 , 你 開 車 到 機 場 接 他 。
男 友 笑 瞇 瞇 地 從 手 提 包 中 , 拿 出 那 塊 木 頭 說 要 送 給 你 。 你 瞄 了 一 眼 , 是 甚 麼 ? 不 顧 路 面 安 全 再 仔 細 研 究 了 幾 秒 鐘 。 What is it? 他 問 你 喜 不 喜 歡 , 你 勉 強 咧 嘴 擠 出 笑 容 : 「 很 喜 歡 ! 」 但 心 想 : "What should I do with this?" 到 底 還 是 要 在 寸 金 尺 土 的 客 廳 騰 出 一 個 角 落 , 擺 放 這 件 沒 品 味 的 手 工 藝 品 , display 你 對 他 的 愛 是 何 等 重 視 , 否 則 會 傷 害 了 男 人 的 「 女 」 自 信 心 。


鐵 蛋 砸 碎 復 合 夢

一 個 與 你 藕 斷 絲 未 斷 的 前 女 友 舉 家 到 台 灣 旅 行 , 回 來 第 一 時 間 打 電 話 給 你 , 說 買 了 禮 物 給 你 。 你 興 奮 莫 名 , 以 為 與 她 復 合 有 望 , 誰 料 所 謂 禮 物 竟 是 幾 包 大 大 小 小 的 鐵 蛋 ! 這 一 刻 , 你 被 鐵 蛋 狠 狠 炸 碎 了 心 , 自 酌 時 說 : 「 誰 愛 吃 這 些 黑 蛋 , 分 明 就 是 派 剩 的 手 信 。 」
送 禮 反 映 了 送 禮 人 的 態 度 、 品 味 , 還 有 對 收 禮 人 的 了 解 、 尊 重 。
帶 備 朱 古 力 、 曲 奇 餅 , 不 是 兩 梳 蕉 般 跑 到 朋 友 家 , 這 叫 基 本 禮 貌 。 女 友 外 家 此 等 重 地 更 不 用 說 。
摯 友 逛 街 時 看 到 一 個 銀 包 , 喜 歡 極 了 , 但 略 嫌 貴 了 點 。 你 一 手 買 下 , 說 是 幾 位 摯 友 們 夾 份 預 支 明 年 的 生 日 禮 物 , 稍 後 再 跟 她 們 「 度 水 」 。 這 叫 體 貼 。


zoom

新 天 地 總 有 些 既 不 實 用 又 阻 碇 的 手 工 藝 品 為 遊 客 而 設 。


zoom

又 黑 又 實 的 台 灣 鐵 蛋 , 真 的 可 以 砸 痛 人 的 心 。


小 便 宜 奉 勢 利 人


zoom

要 收 禮 的 人 開 心 笑 納 , 就 得 花 點 心 思 。

高 層 指 你 的 新 款 皮 包 說 好 看 , 你 二 話 不 說 , 把 袋 180 度 反 轉 , 東 西 散 落 一 地 , 狼 狽 卻 歡 慰 地 把 昨 天 用 萬 三 元 買 的 限 量 版 LV 送 給 高 層 。 貪 心 的 高 層 不 客 氣 地 欣 然 收 下 , 滿 心 歡 喜 。 「 哈 , 以 後 辦 事 就 容 易 多 。 」 你 心 想 。 對 勢 利 的 人 奉 上 一 些 小 便 宜 , 人 家 還 覺 得 是 大 禮 , 這 叫 明 智 。
朋 友 到 台 灣 公 幹 , 隨 口 問 有 何 手 信 需 要 , 我 也 隨 口 說 很 懷 念 白 肉 、 不 刺 舌 頭 的 牛 奶 鳳 梨 。 說 笑 罷 了 , 難 道 要 西 裝 骨 骨 的 基 金 經 理 , 讓 一 個 牛 奶 鳳 梨 擠 爆 他 的 手 提 包 ? 過 海 關 時 X-ray 機 雖 然 沒 有 發 出 BB 聲 , 但 海 關 一 臉 正 經 地 要 求 搜 包 , 大 庭 廣 眾 面 前 把 鳳 梨 搜 出 來 。 海 關 檢 視 過 說 OK , 但 排 在 後 面 的 人 都 會 記 得 這 酷 像 大 整 蠱 的 一 幕 。 最 後 朋 友 真 的 帶 了 牛 奶 鳳 梨 回 來 。 香 港 雖 然 也 有 賣 , 但 這 叫 誠 意 。


增 值 禮 品 勿 亂 送


zoom

送 禮 給 有 錢 女 是 最 吃 力 不 討 好 的 事 , 好 像 Paris Hilton 。

送 禮 給 有 錢 女 是 件 苦 差 , 吃 力 不 討 好 。 最 名 貴 最 hip 最 潮 的 手 袋 飾 物 , 每 季 初 早 已 自 動 跑 到 她 衣 櫥 候 命 , 她 再 不 需 要 次 等 的 貨 色 作 生 日 禮 物 。 你 惟 有 跟 近 百 個 親 友 夾 一 份 無 敵 大 禮 送 她 , 僅 僅 能 媲 美 她 平 常 的 高 級 品 味 。 但 到 底 還 是 被 擱 在 和 你 睡 房 一 樣 大 的 walk-in closet 的 一 角 , 貶 為 芸 芸 物 品 中 的 一 項 , 沒 有 因 生 日 禮 物 這 名 義 而 升 級 。
送 增 值 性 禮 物 時 要 看 對 象 , 不 熟 不 送 , 因 為 這 世 上 有 很 多 黑 心 的 人 , 把 自 己 的 黑 心 來 猜 度 別 人 , 認 為 增 值 性 禮 物 都 帶 諷 刺 。 送 個 Four Seasons 的 facial+spa treatment , 你 以 為 我 嫌 你 皮 膚 不 好 不 夠 滑 。 書 局 打 書 釘 時 看 到 幾 本 合 你 興 趣 的 書 , 買 下 送 你 , 你 以 為 我 嫌 你 讀 得 書 少 。 請 個 大 師 到 你 家 看 風 水 , 這 份 禮 夠 新 意 吧 , 但 你 以 為 我 在 暗 示 你 去 年 運 滯 。
沒 意 思 的 水 杯 、 相 架 、 鑰 匙 扣 在 任 何 場 合 送 人 都 讓 人 失 望 。 心 意 也 要 講 新 意 和 實 用 性 , 敷 衍 的 禮 物 用 「 心 意 」 作 包 裝 紙 到 底 是 徒 然 , 往 往 更 會 令 送 禮 人 印 象 分 大 減 , 得 不 償 失 。
聖 誕 雖 是 送 禮 旺 季 , 但 我 堅 持 , 不 好 不 送 。 The right gift to the right person at the right time 才 會 讓 收 禮 的 人 銘 記 於 心 。

2007年12月20日

塞車

臨近圣誕,銅鑼灣一帶的交通由朝塞到晚,整條告士打道同樣是朝八晚十two way都塞,害我車都不想開,人也不愿離開銅鑼灣(家所在),但有時晚上總得約朋友到中環、金鐘吃飯。上次從我家到金鐘竟花了四十分鐘,$70! 還好帶了一本小書在身,才不至于在車上悶死。那些過海的飯局飲宴,千萬別預我!從 park lane 塞到紅隧口要45分鐘。除非是非去不可的婚宴,我會把化妝品都帶到車上,一邊塞一邊化,踩住break搽mascara,即使畫eyeline甚至粘假睫毛,一樣無難度。

話說回來,今年經濟好,尤其從年中開始,叫的士比以前難得多,周末銅鑼灣的士站全面排長龍。不過我這個銅鑼灣精,當然知道在哪些非的士站位置“折”最有利,不過人多還是要用搶的,唉。

地鐵是我最討厭的交通工具,上上落落N層,行到頭暈都未到月臺,搭不夠兩個站就要鑚出地面,沿途沒有好風景,兼且要忍受令人耳聾的BiBi廣播。車程雖然快,但也抵消不了踩著有跟鞋走這么多路的痛苦。最近的地面交通情況壞,無可奈何下我會在下班時間搭地鐵過海吃飯,為了不遲到。有一次我真的“被人逼到哭”,不是我懦弱,而是我的腳沒有動的情況下,被人推到車廂人群里那一刻,我覺得好像被人侵犯一樣,有種身不由己的無奈和委屈,抵受不了,于是眼淚也不由地擠出來了。

星期六家家戶戶都做冬。我七點要從上環回到銅鑼灣,吃完飯后從銅鑼灣出發到中環,我想地鐵是唯一的交通方案。唯有希望那天不會再被人逼到哭吧。

2007年12月18日

more phuket


taken right after doing spa. 容光煥發的素顏。

lunch@baan rim pa, the best thai restaurant in town.thai cooking class. trying out the pad thai, which was... not bad. haha...the only way to make it better was to put extra half a bottle of oil to it, which i refused to.wat chalong temple. i think i visited there during my miss hong kong trip...i think...
Posted by Picasa

phuket phuket!

hotel room was just a few steps away from the beach.
purple益力多....i didn't try... looks like Taro favor. YUCK!
有兩雙女人手的香口膠廣告。what's the point...?
dog swimming @ patong beach.

Posted by Picasa